Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az online petíció aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület (továbbiakban Adatkezelő) a fenti személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb jogszabályok alapján a velem való kapcsolattartás céljából kezelje. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy személyes adataimat az Adatkezelő vagy az adattovábbítás címzettje Magyarországon, az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes valamely államban működő adatfeldolgozó részére adatfeldolgozási céllal átadja. Hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Bármikor jogom van tájékoztatást kérni személyes adataim kezeléséről, adataimat az Adatkezelőnél bármikor módosíthatom, helyesbíthetem, azzal, hogy ebben az esetben az Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy a módosítás vagy törlés az adattovábbítás címzettjeinél is haladéktalanul megtörténjen.

 

Adatkezelő: Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület

Nyilvántartási azonosító: NAIH-120159/2017

Az adatkezelő címe: 1073 Budapest, Kertész utca 48.

Az adatkezelő emaíl címe: hello@budapestejjel.hu